Как работим

Всеки бизнес има високи цели и иска да расте по-бързо.
Вижте как постигаме възвръщаемостта на инвестициите и измерваме успеха.

Изучаваме Вашия бизнес

Изучаваме Вашия бизнес

Блестящото представяне започва от подробнo разучаване. Стъпка 1 е да отговорите на някои въпроси, които ни помагат да разберем Вашата марка, специфични нужди и бизнес особености, краткосрочни и дългосрочни цели. Стъпка 2 е изготвяне на анализи - уеб страници, целеви страници, ключови думи, конкуренти, съществуващи PPC кампании. Стъпка 3 е насочена към изграждане или оптимизиране на Вашата маркетингова стратегия, за да Ви помогне да увеличите видимостта си онлайн.

Не провеждам рекламна кампания

Вече поддържам рекламна кампания

Искам безплатна консултация

Ние изготвяме безплатен одит на Вашия рекламен профил /акаунт/ в Google Ads, Bing или Facebook.

Изработваме маркетингова стратегия

Добрата маркетингова стратегия е набор от техники с предварително зададени бизнес цели, които установяват дългосрочни взаимоотношения с Вашите клиенти. Ние сме тук, за да Ви помогнем да намерите Вашите силни и слаби страни и да подобрим цялостното Ви представяне онлайн. Малък или среден бизнес - заедно ще постигнем отлични резултати.

Нека изберем правилните маркетингови канали за Вас.

Изпълнение на стратегията и оптимизация

Ние превръщаме нашия опит и конкретните Ви бизнес цели в успешно бизнес пътуване. Въз основа на нашия практически опит и предварителни проучвания, изпълняваме последователно всички маркетингови дейности.

Менажираме, анализираме и оптимизираме Вашите рекламни кампании ежедневно, за да постигнем растеж на Вашия бизнес.

Отчетност

Благодарение на нашия подробен месечен отчет, ще можете да вземате информирани решения, за да увеличите ефективността. Ние внимателно анализираме всички събрани данни за маркетинговата ефективност. Предлагаме оптимизационни методи за подобрение на рекламните кампании.

Месечния отчет ще Ви даде ясна представа за състоянието на Вашите рекламни кампании, какво сме постигнали през изминалия месец и какво можем да постигнем в бъдеще.

Готови ли сте